Chính sách xử lý khiếu nại

  1. Thời gian thực hiện, tiếp nhận và xử lý khiếu nại:
  • Thời gian khách hàng gửi khiếu nại: Trong vòng 48h kể từ khi nhận hàng.
  • Cách thức gửi thông tin: Quý khách liên hệ tới số điện thoại 0968065334 (thời gian tiếp nhận từ 8:00 đến 17:30 hàng ngày) hoặc liên hệ qua email manager@nghiafurniture.com

Quý khách cần chuẩn bị trước một số thông tin: tên người mua hàng, số điện thoại mua hàng.

Quý khách cung cấp thông tin chính xác là cơ sở để chúng tôi hỗ trợ Quý khách khiếu nại với shop đạt hiệu quả cao.

Thông qua hình thức này, bạn có thể đóng góp nhiều ý kiến cũng như có thể phản ánh chi tiết vấn về mà bạn đang gặp phải. Từ đó đội ngũ nhân viên sẽ hiểu rõ hơn vấn đề của bạn và tìm cách khắc phục tối ưu nhất để thông tin đến bạn.

  • Hình thức liên lạc: SMA Furniture sẽ trao đổi với Quý khách thông qua điện thoại hoặc email.
  • Thời gian chúng tôi tiếp nhận và xử lý khiếu nại: Khiếu nại của Quý khách sẽ được phản hồi trong vòng 1 ngày nếu khiếu nại của Quý khách liên quan tới các bộ phận nghiệp vụ của công ty.
  • Thời gian xử lý khiếu nại dịch vụ phụ thuộc vào các yếu tố sau:

-  Đối với khiếu nại về thái độ nhân viên bán hàng, vận chuyển, chúng tôi sẽ sử lý trong vòng 1 ngày.

 - Đối với khiếu nại về sản phẩm, chúng tôi sẽ xác minh và xử lí khiếu nại trong vòng 48h. 

  1. Chính sách bồi thường

Trong trường hợp SMA Furniture thực hiện không đúng cam kết dịch vụ mua hàng:

- Chúng tôi bồi thường 100% giá trị tiền hàng & phí mua hàng đối với các sản phẩm thiếu;

- Hoặc thỏa thuận bồi thường với các sản phẩm mua sai yêu cầu; 

zalo chat